Простата аденома лечение. Аденома гипофиза лечение гомеопатией. 2018-12-12 18:18

82 visitors think this article is helpful. 82 votes in total.

Если беспокоит аденома простаты народное лечение и основные симптомы

Простата аденома лечение

Если у вас аденома простаты — лечение народными методами применимо только на первой стадии. Простатната хиперплазия е толкова разпространена, че често се казва, че всички мъже ще страдат от нея, ако живеят достатъчно дълго. Не е ясно кое точно причинява увеличаването на простатата, но експертите се съгласяват, че възрастта и нивото на тестостерон са основните фактори за развитието на аденом. Мъже, които на млада възраст са претърпяли отстраняване на тестисите, не развиват хиперплазия. Също така, ако се отстранят тестисите на мъж с увеличена простата, аденомът ще се свие. Аденомът на простатата може да причини сериозни усложнения, ако не бъде лекуван. Много мъже смятат, че уринарните симптоми са част от процеса на стареене и съответно приемат тези симптоми за нещо нормално и се настройват психически, че трябва да живеят с тях. Въпреки това, ако бъде оставена без лечение, увеличената простата може да доведе до ежедневни затруднения, дори до състояния, опасни за здравето. В дългосрочен план хиперплазията на простатата може да причини уплътняване на стените на пикочния мехур и намаляване на капацитета за вместимост на урина. Докато простатата расте, тя притиска уретрата и я запушва, което причинява нарушаване на естествения процес на уриниране. За да компенсира запушването, мускулната стена на пикочния мехур започва да прави по-силни контракции, за да изкара течността. Силните свивания на мускула причиняват удебеляване на стената на мехура, от което вместимостта му намалява. С времето пикочния мехур задържа все по-малко и по-малко урина, в резултат, на което нуждата от уриниране се зачестява. И тъй като запушването се влошава, контракциите спират да изпразват мехура напълно, резултатът е задържане на урина. Микроорганизмите в урината се размножават и често пъти причиняват инфекции в застоялата в мехура урина. Могат да се образуват камъни, когато урината се концентрира и кристализира. Симптомите се проявяват, когато камъкът започне да дразни лигавицата на пикочния мехур или запречи потока на урината. Аденомът на простатата не е рак и не увеличава риска от рак на простатата. Двете състояния са различни, но те могат да настъпят по едно и също време. Затова е много важно специалист уролог да извърши необходимите тестове, за да определи точна диагноза. Ако не се лекува доброкачествената простатна хиперплазия, тя може да доведе до увреждане на бъбреците. Повишеното налягане върху бъбреците, причинено от свръх-работещия пикочен мехур може да увреди бъбреците. Увреждането може да бъде причинено и от инфекция, която да тръгне от пикочния мехур и да засегне бъбреците. Неизлекуваният аденом на простатата може да доведе до постоянно задържане на урина. С постоянното задържане на урина не можете да уринирате изобщо, дори когато сте с пълен пикочен мехур. Това е състояние, което изисква да се потърси незабавна медицинска помощ и действия. Доброкачествената простатна хиперплазия може да причини множество инфекции на пикочните пътища. Инфекциите се проявяват най-често със симптоми като повишаване на температурата и треска, и изискват медицинско внимание 9. Ако не се лекува, аденомът на простатата може да доведе до видима кръв в урината, което налага незабавна лекарска помощ. Наличието на кръв в урината се нарича масивна хематурия и се причинява от разширени вени по повърхността на простатната жлеза. Ако можете с просто око да видите наличието на кръв в урината си, не бива да пренебрегвате симптомите и незабавно да потърсите помощта на специалист-уролог. Неизлекуваната простатна хиперплазия може да доведе до хронична бъбречна недостатъчност. Когато урината не може да изтече, тя се връща обратно към бъбреците и причинява оток. Ако запушването стане причина урината да се върне обратно към двата бъбрека, се увеличава кръвното налягане и може да се стигне до бъбречна недостатъчност. При наличието на който и да е от симптомите, описани тук, ви препоръчваме незабавно да се обърнете към специалистите уролози на Хил клиник.

Next

Аденома простаты Причины, симптомы и лечение

Простата аденома лечение

Простата занимает ключевую позицию в представлении силы каждого мужчины. Разнообразные. Аденом на простатата е старо наименование на компенсаторно-приспособителните процеси, които се развиват в простатната жлеза след определена възраст при мъжете. Точното наименование съоб­разно възприетите медицински стандарти е Бенигнена Простатна Хиперплазия – БПХ. Във всекидневната медицинска практи­ка обаче се употребяват още няколко наименования на този процес в простатната жлеза и те не трябва да се приемат като грешни диагнози, а по-скоро като синоними и дълбоко придобили гражданственост термини. Тези нозологии са: Доброкачествената Хиперплазия на Простатата (ДХП) и Доброкачествена Простатна Хиперплазия (ДПХ). Освен тях може да се срещне и понятието БПТ, което означава Бенигнена Простатна Тъкан. То се използва в случаите, когато микроскопското биопсично изследване се извършва върху материал от простата, взет чрез пункционна биопсия. Оскъдното количество на този материал не позволява да се прецени дали е налице хиперплазия (увеличаване на броя на структурните елементи) в простатната тъкан. БПХ се среща сравнително често у мъже над 60 години. През последните години обаче се забелязва отчетлива тенденция към „подмладяване­то“ на това заболяване – то не е рядкост вече и у мъже под 40 години. В миналото се считаше, че обратна­та инволуция на функцията на тестисите, т. отпадането на производството на тестостерон има връзка с образуването на аденома. По-късно се установи, че такава корелация не винаги е задължителна при различните пациенти. Още повече, че от края на миналия век е известно, че при премахването на тестисите (например при евнуси), аденом на простатата не се развива. Днес се счита, че ДХП има връзка с функцията на предния дял на хипофизата. Установено е, че увели­чената продукция на гонадотропен хормон от предния дял на хипофизата води до ДПХ. Процесите са много сложни защото въпреки това доказателство се наблюдава разрастване на пери- и парауретралните жлези, които заместват ис­тинската простатна тъкан, без винаги да има увеличена продукция на гонадотро­пен хормон. При ДХП се отнася за постепенното заместване на истинската тъкан на простатата с жлезна или съединителна тъкан, така че накрая простатата всъщност е атрофирала и обвита от простатната капсула. По принцип на ДХП подлежат три групи периуретрални жлези — двете групи, кои­то са разположени около задната част на уретрата оформят при ДХП т. стра­нични дялове, а третата група жлези, разположени около тригонума, субцервикално, оформят т. Клинично ДХП се представя като: При такова разрастване ДХП се предс­тавя под формата на аденоми, които в началото тежат до 30-40 гр., а после могат да достигнат и до 300 гр. Прос­татната част на уретера е стеснена симет­рично или асиметрично и относително удължена. Увеличената уринна стаза (задръжка) съз­дава предпоставки за уринна инфекция. Започват да страдат бъбречният кръвоток и гломерулната филтрация. Наруше­ни са секрецията и реабсорбцията на водата и електролитите. Симптоматиката се владее от затрудненията в микцията – учестено и затруднено уриниране в зависимост от стадия на заболяването. Стадиите на за­боляването често са условни и невинаги може да се постави точна граница между тях. През този стадий уринирането е учестено предимно нощем. Никтурията често възниква при някаква грешка в диетата, злоупотреба с алкохолни напитки, при продължително стоене седнал. Друг път провокиращият момент може да е стоене продължително време седнал на студено – например на футболен мач. Тези състояния водят до хиперемия (кръвонапълване) на органи­те в малкия таз, набъбване на венозните съдове, а оттук и затрудняване на уринирането. В този стадии всички неща, свързани с уринирането, са удължени по време. През този стадий описа­ните по-горе симптоми продължават да са налице, но са засилени като изява. Параболичната струя при уриниране е изчезнала и урината пада на капки по върха на обувките. Като допълнителен резерв в акта на уринирането се включват и коремните муску­ли. В този стадий може да се появи и ретенция (задръжка) на урината. Появява се и остатъчно количество урина – нормално след микция не се установява урина в пикочния мехур. Детрузорът (мускулът) на пикочния мехур е изчерпал своите възможнос­ти, а така също и допълнителният натиск на коремната преса. Може да се появи и ischuria paradoxa – непроизволно изтичане на урина от препълнения пикочен мехур. Появяват се Тя се поставя въз основа на анамнезата, ректалното туширане и ехографията. При неясни състояния се извършва цистоскопия или тънкоиглена биопсия. При всеки болен с аденом на простатата е необходимо да се направи ехографско изс­ледване на бъбреците и екскреторна урография с десцендентна цистография. Това е най-важното заболяване в диференциално диагностичен план. Необходимо е болният да бъде щателно туширан за да може палпаторно да се хване и най-мал­кото уплътнение, дори и с размери на лещено зърно, на фона на общата плътноеластична консистенция на простатната жлеза. Диагнозата При това заболя­ване са налице доста силно изразени микционни смущения, но общото състояние е доста смутено – повишена телесна температура, простатата е напрегната и опъната. Това е заболяване се среща у млади хора, като простатата е с мековата консистенция и различно изразени оплаквания, които нямат бурния характер на острия простатит. При изследването на експримата след намирането на левкоцити обикновено то­ва насочва към диагнозата Стриктурите на уретрата днес са най-често резултат на неправилно проведени манипулации в областта на задната уретра у мъжа. По-рядко стриктурите са резултат на прека­ран възпалителен процес в миналото. Ретенцията на урината представлява задръжка на урина в пикочния мехур и невъзможност за уриниране. Това представлява драматич­но състояние, което налага болният да бъде приет в клиника. състояние, при което уринната задрръжка не настъпва изведнъж, а постепен­но, така че детрузорът на пикочният мехур постепенно се адаптира към това състояние. Ретенцията на урината може да се срещне във всеки стадий на заболяването, особено ако на­лице е бил някакъв провокиращ момент. При такива болни по-често се среща ischuria paradoxa т. при препъл­нен пикочен мехур да има самопроизволно изтичане на урина. При ретенция на урината е необходимо да се постави постоянен катетър или цистофикс – пунктиране на пикочния мехур с игла и през него вкарване на система за евакуиране на урината. Важен момент за начина на лечение е дали болният има или не остатъчна урина. Забранява се приема на студени газирани напитки и продължително стоене седнал. Добре действат препаратите, съдържащи екстракт от африкан­ска синя слива. При наличие на остатъчна урина трайно над 50 ml в продължение на година, на болния трябва да се препоръча трансуретрална резекция (ТУР) на аденома. Особено е добър ефектът при разраснал се среден дял в пикочния мехур. При по-големи аденоми, които са противопоказани за ТУР, на болния може да се препоръча операция по трансвезикален път. С добри резултати се прилагат операциите по Харис-Хринчак (Harris-Hrinchack) и по Милин. След премахването на аденома на простатата болните се подмладяват в истинския смисъл на думата. Д-р Илия Биволарски завършва медицина през 1993 година в гр. Работи като главен асистент в катедрата по Обща и Клинична Патология на Медицински Университет, град Пловдив. Участвал е в няколко експериментални разработки за установяване лечебните ефекти на различни медикаменти и хранителни добавки. Създател на конопения продукт Коносан , облекчаващ състоянието на пациенти, страдащи от костно-ставни и нервно-мускулни заболявания.

Next

Аденома простаты, признаки и.

Простата аденома лечение

Аденома простаты. Лечение. Методы лечения аденомы предстательной железы разделяют на. , простаты, органа, играющего важную роль в поддержании и сохранении полового здоровья мужчины. Еще одной важной функцией предстательной железы является выработка простагландинов, которые представляют собой вид гормонов. Понятно, что без лечения простатит (как и аденома простаты, о которой мы расскажем ниже) нарушает нормальное функционирование предстательной железы, и ведет к развитию нарушений в работе мочеполовой системы вообще, поэтому лечение этих урологических заболеваний нужно начинать как можно раньше, оптимально - как только обнаружились первые симптомы и признаки. Различают острый (достаточно редко) и хронический простатит, признаки и симптомы которых проявляются по-разному, соответственно, по-разному проводится и лечение острого и хронического простатита. Стоит отметить, что лечение хронического простатита (и аденомы простаты) – очень трудоёмкий процесс, и результат медикаментозного лечения не всегда бывает положительным (при аденоме простаты операция наиболее часто ведет к выздоровлению пациента), поэтому , а для проведения профилактики нужно знать причины, приводящие к развитию простатита. Заболевание чаще всего имеет инфекционную природу, то есть вызывается различными видами инфекции. Причинами, запускающими механизм развития простатита, могут являться: Как лечить, так и вылечить простатит – непросто, эти задачи должны решаться высококвалифицированным врачом-урологом в хорошо оборудованной клинике, и больной своим сотрудничеством должен способствовать успеху лечения. Симптомы острого и хронического простатита, как уже упоминалось, несколько отличаются друг от друга. обычно имеет слабо выраженные признаки, которые к тому же проявляются лишь в периоды обострений заболевания, чаще всего признаками хронического простатита являются возникающие во время обострений боли в паху, в нижней части живота и в промежности, а также затруднения мочеиспускания. Нужно сказать, что хронический простатит встречается гораздо чаще острого, к тому же его лечение более сложно, а прогноз – менее оптимистичен, поэтому начинать лечение хронического простатита нужно как можно раньше, а еще лучше проводить профилактику простатита, своевременное лечение воспалительных процессов в организме: известно, что такое заболевание, как хронический простатит, лечить и вылечить намного труднее, чем предупредить; можно сказать, что зачастую простатит является результатом легкомысленного отношения мужчины к собственному здоровью! Скажем сразу, никаких рецептов и советов о том, как лечить и вылечить простатит в домашних условиях, самостоятельно, мы не дадим. Хронический простатит – серьёзное заболевание, часто осложненное инфекционными заболеваниями других органов мочеполовой сферы, микроорганизмы, вызывающие простатит, отличаются значительным разнообразием, поэтому к диагностике и лечению простатита нужно относиться со всей ответственностью, начинать его немедленно после обнаружения признаков простатита, причем начинать – с диагностики, выявления и устранения причин, вызвавших простатит, с выработки грамотной стратегии лечения. Сделать это можно только в хорошей медицинской клинике, такой, например, как Центр мужского здоровья GMS Clinic, где имеется всё необходимое лабораторное и диагностическое оборудование, где работают опытные и знающие врачи-урологи. Нужно знать, что такое заболевание, как простатит излечимо только при профессиональном подходе! Некоторые считают, что аденома простаты является осложнением простатита. Аденома простаты является самостоятельным заболеванием, причем она, в отличие от простатита, не носит инфекционного характера. Однако, аденома простаты зачастую имеет симптомы, напоминающие простатит, в частности, боли и затрудненное мочеиспускание. – самое распространенное урологическое заболевание у мужчин, в пожилом возрасте большинство из них обнаруживают у себя её симптомы и обращаются к урологу за лечением этого недуга, которое, как правило, заключается в операции по удалению аденомы. Врачи-урологи Клиники мужского здоровья GMS Clinic успешно лечат аденому простаты, выполняя операции по её удалению щадящими методами, позволяющими максимально сократить период реабилитации пациента. Если Вы заподозрили у себя простатит или аденому, не медлите! Обращайтесь к нам, в GMS Clinic, помните: успех лечения и затраты на него (как времени, так и средств) напрямую зависят от своевременности обращения к врачу! Получить подробную информацию об услугах и ценах и записаться на прием Вы можете круглосуточно по телефону 7 4, 7 8. Информацию о расположении нашей клиники и схему проезда Вы найдете в разделе Контакты. Онлайн-запись на прием Размещенная информация не может быть использована посетителями сайта в качестве медицинских рекомендаций. Выбор лекарственных средств и методики лечения должен осуществлять исключительно Ваш лечащий врач.

Next

10 факта, които може би не знаете за аденом на простатата

Простата аденома лечение

Среди большого многообразия средств, которые предлагают доктора в Медикал Он Груп – Уфа для лечения аденомы простаты, аппаратами в том числе, самое. Простата е разположена пред правото черво и под изхода (шийката) на пикочния мехур. в началото си уретрата преминава през простатната жлеза. Простатата има редица функции, не всички от които са напълно изяснени. Простатата отделя секрета си под налягане в уретрата в момента на еякулацията (изпразването). За нормалното си функциониране простатната жлеза изисква наличие на мъжки полови хормони, основният от които е тестостеронът, произвеждан главно в тестисите. Като орган на мъжката полова система простатата претърпява промени с възрастта. При децата представлява малко тяло, съставено предимно от мускулна тъкан; през пубертета жлезата придобива описаните по-горе характеристики и изпълнява специфичната си функция; в старческа възраст простатата търпи обратно развитие.

Next

Доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза /Аденом на простатата/

Простата аденома лечение

Лечение на простата с електролиза предимства и недостатъци Име. Простатит – это заболевание предстательной железы, характеризующееся воспалительными процессами в органе.

Next

Везикулит: симптомы и лечение в домашних условиях

Простата аденома лечение

Лечение аденомы простаты у мужчин лекарства. Высокий уровень пса при аденоме простаты. Осина при аденоме простаты Конечно, уравнивать аденому простаты и рак, не стоит. Это одно из самых часто встречающихся урологических заболеваний у мужчин. Операция при аденоме простаты не является единственным методом избавления от недуга. Все зависит от степени прогрессирования заболевания. Так аденома простаты 1 и 2 степени лечится медикаментозно. Операция назначается при аденоме простаты 3 степени. Существует несколько типов хирургического вмешательства. Операции можно избежать в случае своевременного обнаружения аденомы простаты предстательной железы. Аденома простаты — заболевание, вызванное изменением гормонального фона у сильного пола после 50 лет. В этом возрасте значительно уменьшается выработка тестостерона, а прогестерон , наоборот, начинает вести себя активнее. В результате все это омрачает нормальное существование нормального мужчины. В результате этого предстательная железа подвергается бурному росту эпителия. При своевременном обращении к врачу при аденоме простаты у мужчин назначается лечение различными медикаментами. Если терапия лекарственными препаратами не принесла ожидаемых результатов, нужно проводить лечение путем хирургического вмешательства. Медики считают этот способ «золотым» при удалении гиперплазии простаты. Только ТУР гарантирует вам удаление предстательной железы без единого разреза. Его действие основывается на полном или частичном удалении пораженного органа с помощью введения специального аппарата через уретру. Лечение проводится высокочастотным током, который проходит через проволочную петлю. Контроль над операционным процессом осуществляется через цистоскоп. После данного вмешательства пациент находится в клинике около 2 дней. Статистика утверждает, что более 80 % прооперированных таким способом мужчин отмечают явное улучшение своего состояния. Сколько стоит операция, зависит от клиники и условий. Операция, которая постепенно уходит в прошлое, уступая дорогу более современным методам. В брюшной полости делается надрез, отделяется передняя стенка мочевого пузыря. В ходе этих манипуляций врач имеет возможность широкого рассмотрения возможных нарушений. Такая операция проводится, если простата довольно широко разрослась, и вес ее стал более 80 граммов. Удаление опухоли происходит практически вручную через мочевой пузырь. После операции мужчина находится в стационаре под наблюдением врачей около недели. Полное восстановление после такого метода вмешательства займет около трех месяцев. Этот метод считается малоинвазивным, то есть не требующий больших разрезов и полного открытия брюшной полости. Для проведения операции достаточно сделать несколько небольших разрезов в животе пациента. В эти отверстия вводится камера и хирургические предметы. Весь ход операции отчетливо прослеживается на мониторах. Удаление происходит с помощью ультразвукового ножа, который ликвидирует пораженные ткани, не задевая соседние органы. Как правило, такой способ удаления гиперплазии предстательной железы используется в случае, если мужчине противопоказано традиционное хирургическое вмешательство. Например, у пациента плохая свертываемость крови, или возраст не позволяет лечь на операционный стол. Эффективен он в том случае, если простата не превышает объема в 30 мл. В простату вводится специальная жидкость, которая под воздействием лазерного излучения нагревается и образует пар. Этот пар губительно действует на пораженный участок простаты, который в результате манипуляции покрывается тромбированными сосудами. Лечение лазером — самый безопасный метод удаления аденомы простаты. Это прекрасный способ лечиться без риска серьезных осложнений, таких как импотенция, сильные кровотечения, постоперационное недержание мочи. Эти стенты обладают способностью саморасширяться в нужный момент. Он не требует долгого послеоперационного восстановления и в разы сокращает неприятные последствия. Все вышеописанные методы лечения однозначно приносят облегчение больному. К сожалению, даже вовремя сделанная операция не даст гарантии в отсутствии осложнений. Выделяется ряд последствий, которые случаются после хирургического удаления предстательной железы. Не стоит думать, что эти осложнения должны быть обязательно. Зачастую операция проходит успешно, и пациент в скором времени возвращается к полноценной жизни: исчезают проблемы с мочеиспусканием, возвращается «мужская» сила. Операции по удалению аденомы предстательной железы проводятся во всех крупных городах России, Украины, Беларуси. Стоимость операции по удалению аденомы простаты зависит от метода хирургического вмешательства и дополнительных услуг, например, консультация уролога. Итак, сколько же стоит операция в крупных российских городах? Разбег цен определяется статусом медицинского учреждения и квалификацией врача, проводящего операцию. Если брать во внимание Москву, то немалую роль играет местоположение медицинского учреждения — чем ближе к центру, тем дороже. Дополнительных расходов потребует назначенная предоперационная диагностика в случае, если в клинику вы приехали без них. Таким образом, сколько стоит операция в окончательном варианте, вам скажут непосредственно в клинике. Конечно, ориентироваться исключительно на отзывы при решении, делать операцию или нет, не стоит. У кого-то все прошло хорошо, соответственно, и отзыв будет отличный. А у кого-то сложится прямо противоположная ситуация. Большинство положительных отзывов оставляют пациенты, прошедшие операцию путем лапароскопии или лазерного воздействия. Это объясняется тем, что эти виды операций менее травматичны. Пациенту требуется минимум времени, чтобы восстановиться.

Next

Аденома предстательной железы симптомы, лечение, профилактика.

Простата аденома лечение

Аденома простаты доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ДГПЖ является одним из самых распространенных. и лечение, по сути, одинаковое . Статистиката в наши дни показва, че 35% от мъжете над средна възраст имат уголемена простатна жлеза. На практика, само в 20% от случаите заболяването се проявява клинично, от което само в 10% се налага оперативно лечение. Аденомът на простатната жлеза е доброкачествено образувание. Когато се разраства под пикочния мехур, той може да бъде симетричен или асиметричен. Редуват се периоди на по-лесно и по-трудно уриниране. По-късно уринирането става по-трудно за по-продължително време и струята изтънява. Денем мъжете уринират по-добре, а нощем - по-трудно. Затруднението се проявява с по-голяма сила в началото на уринирането, сутрин след ставане от сън. Силата на струята и нейната ширина също се променят. Общото състояние на пациентите се запазва в границите на нормата. При изследване се установява увеличение на простатната жлеза, без да се намират други отклонения. При една част от пациентите в този стадий се намира незначително количество урина в пикочния мехур. Този първи период може да продължи различно дълго, дори до 10-20 години. на аденома на простатната жлеза се характеризира с по-честото уриниране, по-тънката струя и по-трудното изтичане на урината. Понякога горните симптомисе придружават от позиви за голяма нужда. При изследването на тези болни в пикочния мехур винаги се намира остатъчна урина, която може да бъде в различно количество, но винаги значително. Болните нарушават съня си, отслабват, депресират се. При туширане на такива болни винаги се установява увеличена простатна жлеза. Струята на урината е още по-слаба, върви трудно и бавно. След уриниране продължават да се отделят капки урина. Количеството на задържаната урина се увеличава все повече, надхвърля нормалния обем на мехура и може да достигне от 200-300 до 1000 см. Промените в пикочния мехур, в пикочопроводите и, евентуално, в бъбреците прогресират. Стената на пикочния мехур, която във втория стадий задебелява, тук, в третия стадий, започва да изтънява, става атонична, уретрите се разширяват към бъбреците. В пикочния мехур могат да се образуват камъни с различна големина - от грахово зърно до и над големината на джобен часовник. Острата внезапна задръжка на урината - невъзможност за уриниране. това усложнение може да настъпи във втрои и трети стадий. Провокира се от употребата на студени течности, алкохол, при обездвижване - залечаване, дълго пътуване, когато болният се въздържа да уринира дълго време. Уринирането на кръв - особено когато има камъни в пикочния мехур. Тежко усложнение е и инфекцията на пикочните пътища. Правят се и рентгенови изследвания, сканиране, ядрено-магнитен резонанс. Чувства се болка и тежест в областта на пикочния мехур. Възможно еурината да започне за изтича на капки, ако задръжката продължи по-дълго време. Придружава се от мътна урина, парене и болка при уриниране, много чести позиви за уриниране, миризлива урина, повишаване на температурата и тежест в поясната област. Специалистът-уролог ще определи големината на простатата, състоянието й, в кой стадий е и налагат ли се по-специални изследвания. Той ще определи количеството на остатъчната урина и какво лечение трябва да се предприеме. Лечението може да започне с хигиенно-диетични мерки и режим, да се назначат медикаменти или да се предприеме оперативно лечение. Въпросите на лечението на простатната жлеза се обсъждат по време на прегледа при специалист уролог, след щателен преглед и изследвания. По настоящем, на пазара и в аптечната мрежа има множество билкови препарати, но не всички имат нужния ефект. Не трябва да се предприема самолечение, защото най-често се губи ценно време за истинското лечение.

Next

Аденом на простатната жлеза (доброкачествена хиперплазия на простатата) | Puls.bg

Простата аденома лечение

Данное заболевание развивается из железистого эпителия простаты. Аденома не способна. В настоящее время ультразвуковая диагностика прочно занимает важное место во многих областях клинической медицины и является одним из наиболее распространенных методов исследования. По совокупности положительных характеристик с ультразвуковым исследованием трудно сравнить какой-либо другой диагностический метод, так как, вероятно, ни один не имеет такого сочетания достоинств: высокая информативность, безвредность и безопасность диагностической процедуры для врача и пациента, небольшие затраты времени на проведение исследования, независимость, простота методик и хорошая воспроизводимость результатов диагностики. В нашей клинике «Доктор УЗИ» Вы сможете пройти широкий спектр исследований УЗИ органов малого таза проводят для того, чтобы по эхографическим признакам визуально определить наличие той или иной патологии у женщины. УЗИ малого таза охватывает такие органы, как матка, яичники, маточные трубы. При помощи УЗИ можно выявить позицию, размеры и внешние контуры матки; эхогенность миометрия (стенок матки); структуру и толщину эндометрия; структуру и размеры шейки матки; свободную жидкость в малом тазу; размеры, контуры яичников; видимость маточных труб. УЗИ - исследование малого таза можно провести тремя разными способами. Зависит это от того, для чего делается сканирование, и от физиологического состояния пациентки: В ходе УЗИ малого таза у женщин можно выявить любые аномалии роста и развития внутренних органов. В случае УЗИ матки определяются такие отклонения ее от нормы, как: двурогая, седловидная, однорогая, а так же удвоенная. Эти аномалии могут быть причиной, в первую очередь, бесплодия, преждевременных родов, самопроизвольного прерывания беременности, внутриутробной гибели плода, нарушения протекания самих родов. При исследовании можно определить внутренний эндометриоз или аденомиоз, которые представляют собой распространение эндометрия в стенки матки и кисты яичников. Выявление этих патологий очень важно при планировании беременности или уже для вынашивания плода. Одной из главных причин, при которых делается УЗИ, является выявление миомы матки. Неровные контуры матки свидетельствуют о наличии миомы или опухоли. При таком обследовании можно определить наличие, место нахождения и количество миоматозных узлов. После УЗИ пациент получает на руки протокол исследования. На основании полученных данных лечащий врач планирует дообследование. За более подробной информацией Вы можете обратиться по телефону: 8(34783) 3-37-07, 8 927 315 73 05 Одним из наиболее широко распространенных способов диагностики в период беременности считается ультразвуковое исследование (УЗИ). Назначение УЗИ на ранних этапах вынашивания (при сроке до 12 недель) помогает определить точный срок беременности и время наступления родовой деятельности. Однако, главной целью диагностики является плановые УЗИ при беременности – это необходимо не для определения сроков, а с целью раннего диагностирования потенциальных проблем в развитии плода, а также для оценки состояния внутренних органов беременной женщины. УЗИ беременных – трехкратное исследование, входящее в разряд плановых в этом периоде. Количество УЗ-исследований по клиническим показаниям может быть увеличено. Оно ставит своей целью оценить в динамике рост и развитие плода, выявить аномалии его развития, оценить, нет ли угроз вынашиванию беременности. На сегодняшний день ультразвуковое исследование – это наиболее точный, практически безвредный и высокоэффективный метод обследования беременных женщин. УЗИ при беременности проводится в каждом триместре: В кабинете ультразвуковой диагностики «Доктор УЗИ» работает специалист, Галиева Наталья Александровна, имеющая огромный опыт проведения скрининговых обследований. После УЗИ пациент получает на руки протокол исследования. На основании полученных данных лечащий врач планирует дообследование. За более подробной информацией Вы можете обратиться по телефону: 8(34783) 3-37-07, 8 927 315 73 05 Одним из наиболее доступных методов обследования молочных желез является УЗИ. Важным преимуществом ультразвукового метода является отсутствие отрицательного лучевого воздействия, что позволяет использовать его в различных возрастных группах и в разные периоды жизни женщины, а так же производить многократные повторные исследования при необходимости объективного контроля течения патологического процесса и эффективности лечения. С его помощью можно диагностировать причины различных отклонений, оценить патологические изменения или просто убедиться, что все в порядке. На УЗИ молочных желез можно увидеть структуру тканей, проверить, не появились ли какие-либо кисты, опухоли внутри груди. Для УЗИ молочных желез специальной подготовки не требуется. Ультразвук считается одним из наиболее точных методов, но при этом важно, чтобы соблюдались условия проведения данной процедуры. Лучше всего проходить УЗИ молочных желез на 5-й и 8-й день менструального цикла, именно этот период является предпочтительным для проведения данного вида обследования. После УЗИ пациент получает на руки протокол исследования. На основании полученных данных лечащий врач планирует дообследование. За более подробной информацией Вы можете обратиться по телефону: 8(34783) 3-37-07, 8 927 315 73 05 Щитовидная железа – это одна из самых важных желез внутренней секреции, центр управления обменом веществ. Она является поверхностно расположенным органом, располагается в переднем отделе шеи спереди и по бокам трахеи. Она имеет две доли – правую и левую, которые сдержат основную массу железистой ткани. Щитовидная железа очень активно участвует в обмене веществ, выделяя в кровяное русло гормоны. От избытка или недостатка этих гормонов страдает работа практически всех внутренних органов. Обратить внимание на состояние щитовидной железы следует при таких симптомах: Чтобы узнать, в норме ли этот орган, необходимо сделать УЗИ щитовидной железы. При обследовании врач может увидеть: состояние железы, ее размеры и структуру, в норме ли лимфатическая и сосудистая сетка, нет ли отклонений. Стандартное положение пациента при исследовании щитовидной железы – лежа спиной на кушетке с подложенным под плечи валиком, что приводит к разгибанию шеи и смещению щитовидной железы кверху. Подготовка к УЗИ щитовидной железы практически не требуется. Если Вы уже проходили УЗИ этого органа ранее, то будет неплохо иметь при себе результаты этих исследований. После УЗИ пациент получает на руки протокол исследования. На основании полученных данных лечащий врач планирует дообследование. За более подробной информацией Вы можете обратиться по телефону: 8(34783) 3-37-07, 8 927 315 73 05 Брюшная полость это пространство ограниченное сверху диафрагмой, сзади мышцами спины, поясницы, позвоночным столбом и клетчаткой, спереди мышцами живота и снизу мышцами тазового дна и костями таза. Полость покрыта брюшиной - тонкой оболочкой, богатой чувствительными нервами. Брюшина выстилает стенки брюшной полости и покрывает органы брюшной полости. Органы, которые полностью покрыты брюшиной называют органами брюшной полости: печень, желчный пузырь, селезенка, частично поджелудочная железа, желудок, двенадцатиперстная кишка (частично), тонкий кишечник и толстый кишечник (частично). При УЗИ брюшной полости последовательно осматривают: печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, селезенку. Почки с надпочечниками и мочеточниками, брюшная аорта и ее ветви, нижняя полая вена и ее притоки называются органами забрюшинного пространства. Мочевой пузырь относится к предбрюшинному пространству. УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства является очень ценным диагностическим исследованием. При помощи ультразвукового исследования можно выявить следующие заболевания или нарушения: Для того чтобы результаты обследования были достоверными, а врач смог хорошо оценить состояние внутренних органов, требуется правильная подготовка к УЗИ брюшной полости и почек, которая состоит из простых, но очень важных рекомендаций. УЗИ проводится натощак, при воздержании от приема пищи в течении 8-12 часов. За три дня до УЗИ исключить из рациона черный хлеб, молоко, горох, фасоль, свежие овощи, фрукты, сладкие блюда, минеральную воду. При повышенном газообразовании рекомендуется применение эспумизана в капсуле или в сиропе или активированного угля. Соблюдение диеты позволит снизить количество образуемых в кишечнике газов, тем самым дать возможность врачу хорошо осмотреть внутренние органы брюшной полости. Для исследования почек, мочевого пузыря за 1-2 часа необходим прием жидкость 0,5-1,0 литра. После УЗИ пациент получает на руки протокол исследования. На основании полученных данных лечащий врач планирует дообследование. За более подробной информацией Вы можете обратиться по телефону: 8(34783) 3-37-07, 8 927 315 73 05 Что такое предстательная железа? Непарный орган, состоящий из большого количества желез, по форме напоминающий каштан. Простата тесно связана с органами мочеиспускательной системы, поэтому и оказывает на них немалое влияние. Чтобы установить состояние предстательной железы, врач может провести ее пальпацию (прощупывание), ультразвуковое исследование, биопсию или назначить другие методы диагностики. Одной из самых частых и надежных в плане результатов диагностических процедур является УЗИ. В нашей клинике «Доктор УЗИ» изучение предстательной железы при помощи УЗИ проводится двумя способами: трансабдоминально (через переднюю брюшную стенку) и трансректально (через прямую кишку). В зависимости от способа, подготовительные меры к процедуре различаются. Она заключается лишь в том, чтобы прийти к специалисту с наполненным мочевым пузырем. Какие заболевания можно выявить на УЗИ: УЗИ мошонки – это обследование мужских половых органов, а именно мошонки и яичек, на форму и состав. Ультразвуковое обследование обычно используется в качестве первичного метода, который нужен для проведения диагностирования патологии яичка. УЗИ органов мошонки проводится для того, чтобы определить: На УЗИ органов мошонки врач оценивает размеры яичек и их придатков, структуру ткани яичек. При необходимости оценки состояния мошонки и параметров кровотока в ней проводится УЗДГ сосудов мошонки. УЗИ органов мошонки не требует специальной подготовки. Перед исследованием рекомендуется произвести обычный гигиенический уход за наружными половыми органами. После УЗИ пациент получает на руки протокол исследования. На основании полученных данных лечащий врач планирует дообследование. За более подробной информацией Вы можете обратиться по телефону: 8(34783) 3-37-07, 8 927 315 73 05 Сердечно – сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире, ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. Воздействие поведенческих факторов риска на человека может проявляться в виде повышения кровяного давления, повышения уровня глюкозы в крови, повышения уровня липидов в крови, а также избыточной массы тела и ожирения. Эти состояния указывают на повышенный риск развития ССЗ. УЗИ сосудов (ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов УЗДС) – это исследование сосудистой системы с оценкой состояния сосуда (его стенок, кровотока) и оценкой характера кровотока в нем, таких как направление, скорость. УЗДС применяют для оценки кровотока в сосудах шеи, головы (транскраниальная допплерография), верхних и нижних конечностей, печени, почек, аорты, некоторых ветвей брюшной аорты. Перед началом исследования на кожу пациента наносится специальный гель, который улучшает контакт датчика с телом, что позволяет ультразвуку глубже проникать в ткани. Все это время пациент должен лежать неподвижно или менять положение по просьбе врача, например, при исследовании сосудов нижних конечностей согнуть, разогнуть ноги, встать на ноги. В день обследования сосудов рекомендуется исключить из рациона продукты, стимулирующие сердечно-сосудистую систему – крепкий зеленый и черный чай, кофе, энергетические напитки и сигареты. Однако, это не является полным противопоказанием к проведению УЗДС, но может искажать результаты исследования. При исследовании брюшного отдела аорты и сосудов органов брюшной полости и забрюшинного пространства рекомендуется за 2-3 дня до процедуры отказаться от продуктов, Когда рекомендовать УЗИ сосудов (УЗДС) Поскольку УЗИ сосудов безопасная процедура, она практически не имеет противопоказаний. При необходимости исследование можно повторить столько раз, сколько нужно. Если говорить о конечностях, то обратиться к врачу стоит тем, кто находит у себя отеки, выраженное покраснение или бледность кожи, язвы, сильное онемение конечностей, беспричинные судороги, слабость и боль, возникающие при физической нагрузке. В ходе УЗДС сосудов конечностей можно обнаружить атеросклеротические бляжки, тромбы, оценить состоянии кровотока. УЗИ сосудов шеи (УЗДС брахиоцефалических артерий, УЗДС ветвей дуги аорты) показано при наличии головных болей, головокружений, случаев потери сознания. В ходе исследования выявляются атеросклеротические бляшки, тромбоз, опухоли шеи, ведущие к сужению или закупорке сосудов, сосояние кровотока с сонных артериях, позвоночных артериях, подключичных артериях и яремных венах. Проводя исследование, врач выясняет состояние кровотока в паренхиме почек, состояние кровотока в почечных артериях и венах – нет ли выраженных сужений, которые требуют хирургического вмешательства. В организме человека коленный сустав самый крупный и сложный по строению. На его долю выпала высокая нагрузка и выполнение тяжелой ежедневной работы при обычной ходьбе, подъеме по ступенькам лестницы, приседаниях. Чем раньше будут распознаны повреждения в суставе, тем быстрее и эффективнее будет лечение. УЗИ применяется не только с целью диагностики, но и наблюдения за ходом лечения. При ультразвуковом исследовании коленного сустава оценивается: Подготовка к этому исследованию не требуется После УЗИ пациент получает на руки протокол исследования. На основании полученных данных лечащий врач планирует дообследование.

Next

Аденома простаты — народное лечение аденомы простаты — НАРМЕД —.

Простата аденома лечение

При лечении аденомы простаты как правило используются медикаментозные препараты, понижающие общий тонус гладкой мускулатуры шейки мочевого пузыря. Ректальные суппозитории (свечи) в разы эффективнее, чем другие фармакологические формы, так как доставляют препарат прямо к очагу заболевания. Мы рекомендуем не затягивать с лечением простатита, а проконсультироваться с врачом и пройти этот несложный курс.

Next

Аденома простаты. Урология, нефрология

Простата аденома лечение

Аденома простаты. Эти методы могут также дополнять консервативное лечение. Хронический везикулит или острая его форма – это серьезный недуг мочеполовой сферы у мужчины, который характеризуется воспалительным процессом в семенных пузырьках. К тому же, семенные пузырьки являются активными участниками процесса семяизвержения у мужчин. Везикулит относится к инфекционным недугам мочеполовой сферы. Лечение везикулита может понадобиться и после острых заболеваний мочеполовой сферы у мужчин (уретрит, простатит, орхит), которые имеют бактериальную основу. В данном случае, везикулит – это осложнение этих недугов. Попадая на слизистую семенных пузырьков, они начинают свое активное размножение и вызывают воспаление. Но иногда они долгое время могут и не давать о себе знать, так как иммунная система человека угнетает их развития. Но при появлении провоцирующих факторов у мужчин заболевание приобретает свои явные симптомы и быстро развивается. Такой процесс течения недуга имеет характерные яркие симптомы у мужчин и внезапное развитие. Такое остро ощущается пациентом при мочеиспускании или дефекации. Такой воспалительный процесс, мужчиной может быть неправильно расценен, так как симптомы очень похожи на простатит. Если неправильно начать лечить, то очень скоро воспалением будут задеты и другие близлежащие органы и разовьется паравезикулит или простатовезикулит.

Next

Аденома простаты эффективное лечение без операции, лечение.

Простата аденома лечение

Научнопроизводственный многопрофильный медицинский центр "Эдис Мед Ко" известен своими успехами в лечении аденомы простаты. Как только возраст мужчины переступит отметку 40, у него начинаются проблемы сугубо мужского характера. Аденома простаты – патология, поражающая более 50% мужчин, которые прожили уже полвека. А вот у пациентов в возрасте 70 и старше этот показатель уже достигает уровня 85%. В медицине заболевание известно под термином доброкачественная гиперплазия. Суть его в том, что в простате образовываются один или несколько узлов небольшого размера. У одной группы пациентов аденома может прогрессировать достаточно быстро, а для решения проблемы понадобится хирургическое вмешательство, у других же на протяжении длительного периода может не возникать никаких симптомов. Причины развития ДГПЖ до конца не установлены, но медики склоняются к мнению, что связано это с нарушениями в функционировании иммунной системы. Гиперплазия – разрастание тканей предстательной железы. Когда опухоль увеличивается в размерах, она давит на мочевыводящие пути, препятствуя полному опорожнению мочевого пузыря. Это является причиной, почему в органе постоянно присутствует моча, которая вызывает раздражения слизистой оболочки. На начальной стадии аденому простаты у мужчин можно распознать по таким признакам: Если у мужчины участились позывы ночью, это уже является причиной обратиться за квалифицированной помощью. Часто представители сильного пола не обращают должного внимания на этот первичный симптом, что приводит к стремительному прогрессированию заболевания и ухудшению клинической картины. Чем раньше принять меры, тем выше шансы излечить заболевание, не прибегая к оперативному вмешательству. Если же запустить патологию, есть риск столкнуться с очень серьёзными осложнениями, среди которых гематурия, почечная недостаточность, ишурия. Своевременное лечение повышает шансы больного вернуться к нормальному образу жизни. Чем раньше начать терапевтический курс, тем положительнее будет результат. Есть несколько вариантов, как можно быстро и качественно вылечить ДГПЖ. Уролог должен провести ряд диагностических обследований, оценить состояние простаты и всего организма больного, только после этого можно что-то назначать . Мужчина должен откорректировать своё питание, так как без этого о быстром оздоровлении можно даже не думать. Продукты питания являются действенными средствами, которые помогут снизить интенсивность симптомов и улучшить состояние здоровья пациента. Первым делом из меню следует исключить продукты, оказывающие мочегонное действие. К запрещённым блюдам относится все жирное, острое, жаренное. Употребление спиртных напитков во время лечения ДГПЖ может обернуться для больного негативными последствиями. Дело в том, что медикаменты, которые назначаются при аденоме предстательной железы, несовместимы с алкоголем. При аденоме полезно есть гречневую, кукурузную, овсяную каши. Они содержат в себе достаточное количество витаминов и микроэлементов, которые способствуют прекращению роста доброкачественной опухоли. Кстати, с целью профилактики заболеваний у мужчин также рекомендуется включить в дневной рацион каши, богатые клетчаткой и полезными веществами. Мужчинам с аденомой полезно пить сок тыквы, а также масло льна (по 2 ст.ложки). Физические упражнения должны оказывать нагрузку на мышцы животы и таза. Самой гимнастикой вылечить серьёзное заболевание, конечно, невозможно. Однако этот метод помогает снизить интенсивность симптомов, повысить сопротивляемость организма, улучшить физическую подготовку. Если у мужчины ДГПЖ перетекла во вторую или третью степени, здесь понадобятся сильнодействующие препараты в лучшем случае, а в более запущенных ситуациях не обойтись без хирургического вмешательства. А вот на начальной стадии медикаментозную терапию можно дополнить лечением средствами народной медицины. Это является отличным способом не только вылечить аденому предстательной железы, но и укрепить здоровье организма в целом. В таком щепетильном вопросе, как лечение аденомы простаты, активное участие должен принимать специалист. Без его рекомендаций и одобрения вообще делать ничего не стоит, чтобы не навредить себе. Важно не ограничиваться применением только средств народной медицины, так как это может отрицательно сказаться на здоровье, ведь опухоль разрастается, а травы и соки не во всех случаях оказывают положительное действие. Доступные и эффективные, травы всегда применялись в народной медицине и являются одним из наиболее действенных её средств. Для лечения гиперплазии предстательной железы применяются такие лекарственные травы: Травы доступны в аптеках, можно их собрать самостоятельно. Способ приготовления отвара на основе лекарственных трав довольно простой. Достаточно взять ложку средства из упаковки, всыпать измельчённую траву в чашку для заваривания чая, настоять на протяжении 15 минут, затем выпить. Одним из наиболее действенных средств народной медицине, которые используются для лечения гиперплазии предстательной железы, является прополис. При аденоме простаты у мужчин рекомендуется есть каждый день прополисный мёд. Сам же прополис эффективен в борьбе с различными заболеваниями воспалительного и инфекционного характера. Чтобы применить для лечение это средство, не обязательно использовать сам прополис. Не подойдут насекомые, которые уже начали разлагаться покрылись плесенью или из них исходит неприятный запах. В аптеках доступны специальные свечи на его основе. Пчелиный подмор используется для приготовления лекарства: Эта трава относится к самым действенным средствам народной медицины. В состав свечей входят экстракты лекарственных трав. Она используется для лечения и профилактики различных заболеваний, оказывает противовоспалительное, антибактериальное действие. Эффективен чистотел и в борьбе с проблемами предстательной железы у мужчин. Чтобы приготовить лекарство, понадобится сушеная измельчённая трава, которую нужно залить кипятком и настоять на протяжении 15 минут. Учитывая то, что чистотел имеет в своём составе яды, перед применением средства следует проконсультироваться с доктором. Тыква – культура, которая заботится о здоровье мужчин. Для лечения предстательной железы используется сок и семечки растения. Лучше всего купить тыкву или найти на огороде и приготовить средство самостоятельно. Свежий тыквенный сок содержит большое количество полезных для организма мужчины веществ. Аденома простаты у мужчин – серьёзная патология, лечение которой требует комплексного подхода. Пить сок из тыквы нужно перед едой по одному стакану. На начальной стадии помимо лекарственных препаратов эффективны и народные средства. Хотя если понравится, то можно и больше, так как это абсолютно безопасное средство, не вызывающее никаких побочных эффектов. Травы, сок тыквы, прополис – вещества доступные и эффективные при лечении и для профилактики ДГПЖ. Своевременное и правильное лечение является залогом успешного выздоровления.

Next

Простата у мужчин что это такое, фото, симптомы и лечение.

Простата аденома лечение

Простата у мужчин, какие основные функции она выполняет. Симптомы и лечение заболеваний. Тя започва да го притиска може да предизвика проблеми при уриниране. Симптомите не винаги зависят от реалния размер на простатата. Простатните жлези с малки размери също могат да създадат оплаквания. мъжът постепенно навлиза в нов етап от живота, който може да се сравни с климакса при жените, и се нарича андропауза. В този период се изменя балансът на половите хормони като се засилва влиянието на женския естроген, спомагащ за увеличаването на простатата. Доброкачествената хиперплазия на простатата е заболяване, за което е характерно увеличаване на вътрешните отдели на жлезата. То се наблюдава при 50% от мъжете на възраст между 40 и 60 години. Между 60 и 80-годишна възраст процентите са вече 75%, а при 80-90-годишните нарастването на простатната жлеза се наблюдава при 90% от мъжете. Оплакванията най-често са свързани с изпразването на пикочния мехур, т.е. уринирането: Тежкият стадий на заболяването на се характеризира с образуването на така наречената остатъчна урина. При много слаба струя пикочният мехур не може да се изпразни напълно и урината остава в него, като понякога достига няколкостотин милилитра. Възниква постоянното чувство за пълен пикочен мехур с непрекъснати позиви за уриниране, които понякога са съпроводени от произволно (неволно) изпускане на урина. Тези инфекции могат да бъдат съпровождани от болки при уриниране, а също от повишаване на телесната температура и треска. В застоялата остатъчна урина е възможно, също така, образуване на камъни. Съвременната медицина разполага с изключително ефективно и лесно решение на проблема увеличена простата – Зелен лазер, с който се постига буквално изпаряване на простатата. Тази нова, доказана лазерна технология e категорична алтернатива на хирургическата операция и може да ви освободи от всички проблеми с неволното изпускане на урина. При това без изобщо да променя нормалното ежедневие. След процедура със Зелен лазер пациентът се завръща към нормалния си начин на живот още на следващия ден. Хил клиник разполага с първия Зелен лазер в България и огромен многогодишен опит. Процедурата се назначава след обстоен преглед от специалист-уролог. Цената на операцията зависи от големината на жлезата и се определя по време на тази консултация. Половин столетие класическата операция на простатата трансуретрална резекция (ТУР) носи титлата „златен стандарт“ при лечението на доброкачественото увеличение на простатата. Доскоро в целия научен свят не се намираха претенденти за тази титла. Днес, за първи път в историята, Зеленият лазер дава възможност да се постигат същите клинични резултати, както при ТУР – и при това с несравнимо по-малък риск и абсолютно безопасно за пациента. Тази нова лазерна технология решително променя стандартите в досегашните методи на лечение. Над половин милион мъже по цял свят вече успешно са решили проблема с увеличената си простата с помощта на процедурата със Зелен лазер. Със Зеления лазер се отстранява увеличената тъкан, премахват се неприятните симптоми и се възстановява естествената и силна струя урина. Някои пациенти са способни веднага след терапията да уринират без катетър и могат да бъдат изписани от клиниката няколко часа по-късно. В рамките на една седмица повечето мъже се връщат към обичайния си начин на живот и отново са работоспособни. Всичко това превръща процедурата със Зелен лазер в новия „златен стандарт“ при лечение на простатна патология.

Next

Лечение аденомы простаты. YouTube

Простата аденома лечение

Мячи для лечения простатита можно купить в интернетмагазине товаров для здоровья Эко Русь по тел. . Тиквените семки съдържат аминокиселините аланин, глицин и глутаминова киселина. В строго контролируем опит тези аминокиселини в чист вид намалявали основните симптоми на увеличаване на простатата при 45 мъже: с 95% се намалило нощното уриниране, с 81 % се съкратили позивите за уриниране и със 75% – честотата на уриниране. Други средства за лечение на простатата са семената от краставица, диня, сусам, соя, ленено семе, бадем, орехи и фъстъци. Смилат се заедно с тиквените семки до получаване на еднородна маса. Полученото „масло“ за аденом на простатата се взема по 30 г дневно или 2 ч. Кое може да накара един мъж да потърси лекар специалист заради съмненията си, че има аденом на простатата? При аденом на простатата (доброкачествено уголемяване, хиперплазия) оплакванията са свързани най-често със смущения при уринирането. Нарастващата тъкан на простатната жлеза притиска уретрата и причинява някои промени в пикочния мехур. Възможно е обаче да липсват оплаквания и самият пациент да бъде изненадан от разкритието, че страда от аденом на простатата. Симптомите се проявяват постепенно, но понякога най-изненадващо уринирането става невъзможно (puls.bg). Най-често симптомите за аденом на простатата са: Внезапното блокиране на възможността да се уринира е познато като остра задръжка на урината (ретенция). “Запушването” се провокира от приема на някои медикаменти – за настинки или алергични пристъпи, при ниски температури или прием на по-голямо количество алкохол. Споменатите насочват именно към аденом на простатата, но могат да са свързани също с възпалителни или злокачествени процеси. Тъкмо по тази причина всяко подобно оплакване си струва да се консултира с лекар – колкото по-рано, толкова по-добре. Аденом на простатата се лекува успешно, но както при всяко заболяване е важно да се започне навреме. При доброкачествена хиперплазия или аденом на простатата нелекуваната жлеза може да причини увреждания на уретер, на пикочен мехур или бъбреци, тъй като задържането на урина – то е неизбежно при заболяването – създава условия за инфекции. Не случайно започнахме с тиквените семки: те доказано имат положителна роля при лечението на аденом на простатата. Както при всяко билково лечение – на успех може да се разчита при упорито и продължително изпълнение на рецепти и спазване на правила за прием на билкови продукти. Популярен е готовият продукт “Царски билки за мъжа” (framar.bg). Съдържа див кестен, екстракт от златен корен, прополис, семена и корени от коприва, тетра, ветрогон, гинко билоба, полен. От този билков сироп се приема два пъти дневно по 5 до 10 мл, разтворени в сок. Ще се изненадате да узнаете какво разнообразие от билкови рецепти за аденом на простатата витаят в мрежите! Вижте една от десетте изпитани рецепти на zdraventer.com, която успешно може да се приготви в домашни условия: В 500 мл вода се сипва чаена чаша ечемичени зърна – вари се, докато течността остане наполовина. Прави се и втора отвара от два литра вода, в която се сипват две супени лъжици семе от пъпеш, по една супена лъжица царевична свила, листа от бяла бреза и корени от магданоз, един стрък репей. Отдръпва се от огъня и й се добавя една супена лъжица мечо грозде, след което се връща да поври още една минута. Новата “двойна” отвара се пие по три пъти на ден преди хранене – всеки път по една кафена чашка. Особено важен при билковото лечение, пък и изобщо, е режимът на живот и хранене. Трябва да се избягват стресови ситуации, да няма преохлаждане и измръзване на тялото, да се забравят пикантните и силно солени и подлютени, мазни храни. При разраснала се тъкан на простатата, когато други, консервативни терапии и лечение с билки не дават резултат, единствено решение остава отстраняването на хипертрофиралата жлеза. Съвременната медицина може успешно да лекува аденом на простатата чрез лазер, включително т.н. При лазерната терапия по принцип се отстранява ненужно разрасналата се тъкан, което решава трайно проблемите със задържане и неконтролирано изпускане на урина. Лазерното отстраняване спестява всички болки и рискове на класическата хирургия, а вариантът зелен лазер съкращава драстично времето за възстановяване след интервенцията. Модерната технология буквално изпарява тъканта, като освобождава трасето на урината и спасява от всички описани неудобства. По данни от специализирани сайтове някои пациенти са в състояние да се приберат вкъщи часове след операцията със зелен лазер.

Next

Простатит причины, симптомы основные формы и лечение

Простата аденома лечение

Доступно о простатите, о том почему он возникает и как с ним бороться. Советы врачей и. Автор: Хил клиник Простатата е жлеза, която е с размерите на орех. Тя започва да го притиска може да предизвика проблеми при уриниране. Симптомите не винаги зависят от реалния размер на простатата. Простатните жлези с малки размери също могат да създадат оплаквания. Причини за заболяването След навършване на 40 мъжът постепенно навлиза в нов етап от живота, който може да се сравни с климакса при жените, и се нарича андропауза. В този период се изменя балансът на половите хормони като се засилва влиянието на женския естроген, спомагащ за увеличаването на простатата. Доброкачествената хиперплазия на простатата е заболяване, за което е характерно увеличаване на вътрешните отдели на жлезата.. То се наблюдава при 50% от мъжете на възраст между 40 и 60 години. Между 60 и 80-годишна възраст процентите са вече 75%, а при 80-90-годишните нарастването на простатната жлеза се наблюдава при 90% от тях. Симптоми Оплакванията най-често са свързани с изпразването на пикочния мехур, т.е. Тежък стадий на заболяването Тежкият стадий на заболяването на се характеризира с образуването на така наречената остатъчна урина. При много слаба струя пикочният мехур не може да се изпразни напълно и урината остава в него, като понякога достига няколкостотин милилитра. Възниква постоянното чувство за пълен пикочен мехур с непрекъснати позиви за уриниране, които понякога са съпроводени от непроизволно изпускане на урина. Тези възпаления могат да бъдат съпровождани от болки при уриниране, а също от повишаване на телесната температура и треска. В застоялата остатъчна урина е възможно, също така, образуване на камъни. Просто и ефективно решение Съвременната медицина разполага с изключително ефективно и лесно решение на проблема увеличена простата - Зелен лазер, с който се постига буквално изпаряване на простатата. Тази нова лазерна технология e категорична алтернатива на хирургическата операция и може да ви освободи от всички проблеми с неволното изпускане на урина. При това без изобщо да променя нормалното ви ежедневие. След процедура със Зелен лазер пациентът се завръща към нормалния си начин на живот още на следващия ден. Процедурата се назначава след обстоен преглед от специалист-уролог. Зелен лазер – новият "златен стандарт" в лечението на увеличена простата Половин столетие класическата операция на простатата трансуретрална резекция (ТУР) носи титлата "златен стандарт" при лечението на доброкачественото увеличение на простатата. Доскоро в целия научен свят не се намираха претенденти за тази титла. Днес, за първи път в историята, Зеленият лазер дава възможност да се постигат същите клинични резултати, както при ТУР – и при това с несравнимо по-малък риск и абсолютно безопасно за пациента. Тази нова технология решително променя стандартите в досегашните методи на лечение. Хиляди мъже по цял свят вече успешно са решили проблема с увеличената си простата с помощта на процедурата със Зелен лазер. Със Зеления лазер се отстранява увеличената тъкан, премахват се неприятните симптоми и се възстановява естествената и силна струя урина. Някои пациенти са способни веднага след терапията да уринират без катетър и могат да бъдат изписани от клиниката няколко часа по-късно. В рамките на една седмица повечето пациенти се връщат към обичайния си начин на живот и отново са работоспособни. Всичко това превръща процедурата със Зелен лазер в новия "златен стандарт" при лечение на простатна патология. Статията е написана с материали, любезно предоставени от Hill Clinic Снимка: .

Next

Аденома предстательной железы простаты Симптомы и лечение.

Простата аденома лечение

При лечении аденомы простаты таким способом необходимо также накладывать на промежность влажные компрессы комнатной температуры из свежего творога. Както и при медикаментозното лечение на ДПХ, така и при хирургичното, първо трябва да си отговорим на въпроса “Трябва ли да се оперира” конкретния пациент или можем да продължим медикаментозното лечение. Препоръките на Европейската Урологична Асоциация (EAU) ни дават отговор на въпроса, кога е дошло времето да предложим на пациента спиране на медикаментозното и преминаване към хирургично лечение. Според EAU, оперативно лечение трябва да се има в предвид при появата на едно от следните усложнения: -Рецидивираща и неповлияваща се медикаментозно уринна задръжка (след направен опит да се махне катетъра) -Повтарящи се уринарни инфекции -Повтаряща се хематурия (кръв в урината) неподдаваща се на лечение с 5 -алфа редуктазни инхибитори -Бъбречна недостатъчност -Пикочно-мехурни камъни -Значителното увеличаване на остатъчната урина Ние прибавяме и още едно – тежки оплаквания, неповлияващи се от лекарства. Благодарение на изключително интензивното развитие на медицинската техника, в момента урологията разполага с можество и различни методи на оперативно лечение на хиперплазията на простатата. В тази статия, ще се спрем на двата основни представители на всеки метод, които представляват 85-90% от всички оперативните интервенции по повод на аденом на простатата. Съществуват нови, модерни ендоскопски оперативни техники, използващи лазер, хипертермия и др., но тях ще опишем в друга статия, посветена на модерните тенденции в лечението на простатната хиперплазия. ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ (схема 2) Същественото при тази операция е, че тя се извършва през уретрата, която е естествен отвор на тялото, без да се правят допълнителни разрези и без да остават белези. Изрязва се само аденоматозната тъкан, която притиска уретрата, а капсулата на простата се запазва. За резекцията се използва специална бримка, която реже и коагулира () простатата с помощта на електрически ток – монополярен или биполярен. Операцията завършва с фиксирането на уретрален катетър и промивна система на мехура за 2-3 дни, която служи за евакуиране на урината и съсиреците. След избистряне на урината и при липса на кръв и съсиреци в нея, катетъра се сваля. Преимущества на ТУР-П пред класическите “отворени” операции са: -Използа естествените отвори – няма допълнителни разрези и белези -По-бързо следоперативно възстановяване -По-кратък болничен престой –По-прецизно отстраняване на хипрплазиралата тъкан -Значително “по-щадящ” метод, подходящ при по-увредени пациенти Основния недостатък на метода е, че той е подходящ само за относително по-малки простати, с размери не по-големи от 60-70 см3. (тъй като опретивното време е ограничено до 1 час) и липса на усложнения като големи камъни в пикочния мехур, дивертикули и др. Разбира се, както всяка операция и при ТУР-П са възможни следоперативни усложнения, които сме длъжни да споменем ( При тази операция, след разрез на кожата и подлежащите тъкани в областта под пъпа, се прави малък отвор на пикочния мехур, през който с пръст се изважда (енуклеира) само аденоматозната тъкан, а не цялата простатна жлеза. И тук в края на операцията се фиксира уретрален катетър както и допълнителна тръбичка (цистостома), излизаща от пикочния мъхур и корема. Включва се и промивна система с цел по-добро евакуиране на съсиреците. Цистостомата обикновенно се маха на 4-5 следоперативен ден, при избистряне на урината, а уретралния кътетър около 10-15 ден. Преимущества на метода: С него е възможно отстраняването на големи простати – практически метода няма очраничение от размера на жлезата. Показан е също и при големи мехурни конкременти и дивертикули, когато освен аденома се налага премахване на тези допълнителни усложнения.

Next

Аденома простаты – лечение симптомы и признаки аденомы.

Простата аденома лечение

Лечение аденомы простаты. Лечение аденомы предстательной железы. До сих пор мы говорили о гиперплазии — то бишь, о неконтролируемом делении клеток без. Мужские проблемы - простатит и аденома предстательной железы. Аденома часто сопровождается нарушением процесса мочеиспускания, возникновением инфекционных заболеваний мочевых путей, эректильной дисфункцией, уремией. Запущенная аденома вызывает серьезные проблемы с почками: отработанная жидкость скапливается в мочевом пузыре. Предстательная железа - второе сердце мужчины, как называют ее медики, т.к. Развиваются гидронефрозы, почечная недостаточность. И хотя аденома - опухоль доброкачественная, со временем она вполне может переродиться в рак простаты. она вместе с яичками отвечает за мужскую репродуктивную функцию. Простатит возникает из-за нарушенного кровообращения (застоя в малом тазу). Поэтому при малейших признаках на аденому - бегом к врачу! К застою может привести нерегулярная половая жизнь, прерванный половой акт и другие проблемы, связанные с половой жизнью, а также злоупотребление алкоголем и никотином. При аденоме полезны различные виды гимнастик, улучшающих кровообращение в малом тазу. Простатит гораздо легче предупредить, чем вылечить, а уж если заболели - начинайте лечение как можно раньше. Отвар коры пихты удивительным образом излечивает от аденомы и активизирует функцию половых желез и гормональной системы. Приближающуюся угрозу каждый может заметить сам, если время от времени будет контролировать свои функции хотя бы с помощью такого теста: 1. Оценочная шкала: Если дальность струи не превышает 20 см, то ваши дела плохи; 30 см - есть подозрения; 60 см - все в порядке; 70 см - полная безопасность. Ярко выраженные затруднения с началом мочеиспускания. 2ч.л.коры пихты залить стаканом воды, довести до кипения и кипятить на слабом огне 5-7 минут, настоять 1 час, процедить, довести до первоначального объема кипяченой водой и принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Аденома простаты весьма распространенное заболевание среди мужчин пожилого возраста. Аденома простаты — это увеличение размеров предстательной железы в результате естественного разрастания её тканей. Если все 6 признаков налицо, следует обратиться к урологу. Очень эффективное средство, испокон века используемое сибирскими целителями - пихтовое масло. основы (любой крем или не концентрированное масло). Для здоровья мужчин очень полезны тыквенные семечки. Чтобы у мужчины никогда не появился простатит, достаточно ежедневно съедать 50-60 тыквенных семечек. В последнее время внимание ученых обращено к опыту народной медицины в лечении простатита. В частности, исследования подтвердили благотворное влияние на увеличенную простату масла тыквенных семян. Возьмите 200-400 г неочищенных тыквенных семян и разотрите их в порошок или размелите в кофемолке, затем залейте нежирным молоком до консистенции каши и добавьте немного меда. Больше всего в тыквенных семечках содержится жиров (76 % всей заключенной энергии). Но эти жиры не только не способствуют развитию атеросклероза, но, наоборот, помогают организму избавляться от «плохого» холестерина. То есть их можно назвать чистильщиками кровеносных сосудов. Тыквенные семена необычны своим высоким содержанием двух минералов: железа и цинка. Этот легкоусвояемый цинк повышает иммунитет и очень полезен при увеличенной простате. Кору осины заготавливать, начиная с третьей декады апреля и до конца мая. Собранная в другое время года для лечения не годится. 200 г сухой измельченной коры заливают 0,5 л водки, настаивают две недели в темном месте, процеживают, сырье отжимают. Очень эффективен старинный рецепт: размолоть в муку бобы. Кора осины хорошо впитывает водку, поэтому лучше сразу готовить двойной объем настойки. смешать с красным виноградным вином до тестообразного состояния и наложить на ночь на больной орган. При аденоме предстательной железы ее пьют по 20 капель на 15-20 мл водки (именно водки, а не воды) за полчаса до еды три раза в день, не запивая и не заедая. Следует иметь в виду, что настойка осины понижает уровень сахара в крови. Рецепт австрийского лекаря Рудольфа Бройса заболевание простаты (рак предстательной железы). Точно так использовать и смесь порошка кориандра (развести небольшим количеством теплой воды) и меда или смесь желчи животных (быка, медведя, свиньи, овцы и меда. Поэтому во время приема нужно контролировать его глюкометром. Выливаете в ванну полученный настой и сидите 15 мин. Смешать сухие травы: по 2 части листа березы, толокнянки, травы яснотки белой, цветков ромашки аптечной, по 3 части травы шалфея лекарственного, манжетки, цветков календулы и 4 части размолотых плодов шиповника. Чем раньше мужчина начинает принимать купену, тем больше гарантий того, что не будет аденому простаты, что пройдет он мимо всех неприятностей, которые сопровождают это заболевание. 100 г корня залить литром спирта, настоять 20 дней. Затем наберите в ванну немного теплой воды (не горячей! Для профилактики развития заболевания настойку следует пить утром по 10 капель. Настойку купены обязательно нужно капать в воду, настой шиповника или зеленый чай. Принимают настойку купены утром и днем по 10 капель в течение 2 недель. Взять 1 кг очищенных грецких орехов, перекрутить на мясорубке и отдельно 1 кг семечек очищенных подсолнечника. Закрыть в банки отдельно орехи и семечки и поставить в холодильник. ореха и семечек, перемешать и добавить в эту смесь натертую на крупной терке луковицу средней величины. смеси сбора трав грушанки и туи, взятых в равных долях, залить 1 ст. Пить сбор 3 месяца с перерывами в неделю после каждого месяца. Эту смесь съедать ежедневно натощак, пока не закончатся орехи и семечки. крутого кипятка и поставить на огонь, довести до кипения, через 1 минуту выключить и настоять 30-40 минут, процедить. Такое средство очень эффективно при воспалении простаты. Принимать по 1/3 стакана в теплом виде 3 раза в день за 30 минут до еды. Один курс - 21 день, 7 дней перерыва и курс лечения повторить еще 3-4 курса. смеси залить 0,5 л кипятка в термосе и настоять 10 минут. При увеличении предстательной железы (аденоме), хроническом воспалении простаты применяется спиртовая настойка омелы. Курс - 30 дней, неделя перерыва и повторить еще курс. Настойка витекса и эхинацеи применяется при лечении простатита и аденомы с отличными результатами. Корень просвирняка (мальвы), лакричный корень, жалива (крапива двудомная) и буркун желтый (донник лекарственный). сбора залить 0,5 л кипятка в термосе, настоять ночь. Надо смешать 35 г травы зверобоя, 35 г травы пустырника и 30 г травы толокнянки. 50 г измельченного сырья заливают 0,5 л 45° водки и настаивают 30 дней при комнатной температуре в темном месте. 100 г семян витекса священного (растолочь) и 100 г эхинацеи залить 1 литром 45° водки. Утром процедить и пить по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды.

Next